Ziraat Yatırım’dan Tüpraş için AL önerisi - 2022

Ziraat Yatırım’dan Tüpraş için AL önerisi – 2022Tüpraş’ın 2Ç2022 ana ortaklık net dönem karı  10.611mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi  6.962mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 6.970mn TL’nin oldukca üzerinde gerçekleşmiştir.

Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin ve buna bağlı olarak brüt karın beklentimizden yüksek gerçekleşmesi ve finansman giderlerinin de beklentimizin altında kalması etkili olmuştur. Şirketin FAVÖK’ü beklentimizin üstünde 16 milyar TL (beklentimiz 14,2 milyar TL idi) olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş 2Ç2021’de 1.700mn TL ana konsorsiyum net devre karı kaydetmişti.

 

 

Tüpraş’ın satış gelirleri 2Ç2022’de bir önceki senenin aynı dönemine bakılırsa, satış miktarındaki %6’lık artış, petrol fiyatlarının çok yüksek seviyede seyretmesi ve kur artışlarına bağlı olarak %303,1 oranında artmış ve 135,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ürün marjlarında Ukrayna-Rusya savaşı ile Mart ayında başlayan artış, ikinci çeyrekte güçlenerek süre gelmiştir. Ayrıca petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak kaydedilen 2,9 milyar TL’lik yığın gelirinin (1Ç2022 4,1 miyar TL, 2Ç2021’de 1,4 milyar TL yığın geliri) katkısıyla brüt kar 2Ç2021’deki 3 milyar TL’den 2Ç2022’de 17,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %8,8’den %13,1 seviyesine ulaşmıştır.

Operasyonel giderler aynı kuşakta %196,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kur farkı gideri kaynaklı 3,5 milyar TL net masraf kaydedilmiştir. Böylece 2Ç2021’deki 2 milyar TL’lik net etkinlik karı 2Ç2022’de 12,2 milyar TL’ye terfi etmiştir.

 

Şirketin FAVÖK’ü de 2Ç2021’deki 2,5 milyar TL’den 2Ç2022’de 16 milyar TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı da %7,5’ten %11,8 seviyesine ulaşmıştır. Finansman tarafında 2Ç2022’de 1,3 milyar TL gider kaydedilirken, iştiraklerden 125,5mn TL gelir elde edilmiştir. 288,1mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 10,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş’ın hedef pay fiyatını, tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemelere ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 343,20TL’den 466,00TL’ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

 

Halkbank hissesinde hedef fiyat TL 6.00

 

MLP Sağlık hissesinde hedef fiyat TL66

AK Yatırım’dan Garanti ve İş Bankası önerileri

 

 

Book of Ra