Yeni roller ortaya çıkıyor: İşte öne çıkan 11 üst seviye pozisyon - 2022

Yeni roller ortaya çıkıyor: İşte öne çıkan 11 üst seviye pozisyon – 2022Ayşegül Sakarya Pehlivan [email protected]

Dünyada özellikle üst seviye yönetim kadrolarında adeta bir unvan enflasyonu yaşanıyor. Şirketlerde; sürdürülebilirlik, gelişme, dönüşüm ve tecrübe direktörü şeklinde değişik üst seviye roller oluşmaya başladı. Türkiye’de bilhassa sürdürülebilirlik rolü üst idare kadrosunda yerini almaya başladı.

21 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihindeki sayıdan

İnsan kaynaklarında kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu değişime ayak uydurmak isteyen şirketlerin tepe yöneticilerden beklentileri fazlaca büyük. Haliyle üst idare kadroları her anlamda hareketli bir dönemden geçiyor.

Değişen iş dünyasının gereksinimlerine uyum sağlamak isteyen şirketler üst yönetimde yeni pozisyonlar açıyor. Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, “Dünyada özellikle gelişmiş üst seviye yönetim kadrolarında adeta bir unvan enflasyonu yaşanıyor. Tabii ki burada şirketlerin büyüklüğü ve etkinlik alanlarındaki zenginlik en belirleyici faktörler” diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POZİSYONU REVAÇTA

‘Sürdürülebilirlik Direktörlüğü’ şu anda yükselen star konumunda. Birçok firma komiteler oluştururken bir kısmı da sürdürülebilirliğe hususi üst düzey pozisyon tanımlıyor. Örneğin üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında etkinlik gösteren, Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden Aydem Enerji, SEÇ (esenlik, güvenlik, çevre) ve sürdürülebilirlik grup direktörlüğü pozisyonu oluşturdu.

OYAK Maden Metalürji de sürdürülebilirlik direktörlüğü, Yıldız Holding’te ise sürdürülebilirlik genel müdürlüğü pozisyonu var. IGA, bu pozisyonu muhit ve sürdürülebilirlik olarak tanımlıyor. Zorlu Holding ise kurumsal yazışma ve sürdürülebilirlik genel müdürlüğü rolü oluşturmuş durumda.

Şirketlerde sürdürülebilirlik ekiplerinin oluşturulması hatta departmanlarının kurulmasının oldukca önemli bir adım bulunduğunu söyleyen danışmanlık firması ARBOR Impact Direktörü Aylin Gezgüç, “Bu departman, firmanın iş stratejilerini sürdürülebilirlik ekseninde tekrar şekillendiriyor” diyor.

Diğer yandan Paris İklim Anlaşması ile birlikte pek oldukça şirket küresel çapta karbon azaltma stratejisinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından görevli uzman idareci arayışına girdi. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı’ya bakılırsa önümüzdeki beş sene arasında Türkiye’de de karbonsuzlaştırma direktörlüğü rolünü daha oldukca duymaya başlayacağız.

DÖNÜŞÜM DİREKTÖRÜ

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, değişen roller içinde öteki öne çıkanları şöyle sıralıyor: Yetenek kazanım teknolojileri direktörü, İK veri bilim direktörü, sanal gerçeklik direktörü, tasarım odaklı düşünme direktörü, esnek iktisat (Gig Economy) yöneticileri. Dijital dönüşüm tarafında da pek fazlaca farklı yeni pozisyon var.

Data, analitik, dijital dönüşüm şeklinde unvanlar öne çıkıyor. Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, “Yeteneğin mobilitesi arttıkça, yeteneği çekmek ve elde tutmak giderek zorlaşıyor. Bu yeteneklerin katkılarının sürdürülebilir hale getirilmesi ve şirketlerin bilgi hafızasının sürdürülebilmesinde İleri İK Analitiği uygulamaları eleştiri önem taşıyor.

Bu kapsamında; İK Analitiği Müdürü, İK Analitiği Uzmanı, İK Veri Bilimcisi ve ilintili pozisyonlara olan ihtiyaçta da ciddi bir artış var” diyor. OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu da bunu destekleyen bir misal veriyor.

İK veri analitiği projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Gümüşderelioğlu, entegre insan kaynakları sisteminin de sağladığı pozitif yanları kullanarak veri ambarı oluşturduklarını ve veri modelleme emekleri yaptıklarını belirtiyor.

Pandemiyle çalışanların ruh ve fiziksel sağlığını korumak tüm şirketler için daha da önemli hale geldi. Bu noktada insan kaynakları ile alakalı de pek çok yeni unvan ortaya çıkmış durumda. Bunlardan bazıları; wellness, tahsil, çeşitlilik direktörlüğü şeklinde farklı isimlerle anılıyor.

Flo Mağazacılık İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Çolak, “Araştırmalara bakılırsa çalışanların kurumunda kendini iyi hissetmesi için hem emek verme şartlarının uygunluğu aynı zamanda çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması fazlaca mühim bir yer tutuyor” diyor.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Liderlerin sadece unvanları onlardan beklentiler de değişiyor. İş bilgisi, içtenlik, satın alan odaklılık, netice odaklılık benzer biçimde temel bileşenlerin yanında artık liderlerden net bakış açısı, teknoloji ve insan dengesini kurma, tüm paydaşlara empati, dayanıklılık (resilient), kap-sayıcılık ve teknoloji becerilerinin yüksek olması bekleniyor.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Gözde Özkale Bilaç, yeni tarif edilen yetkinliklerin oluşması için ise çok temelde bazı paradigma değişimleri gerektiğine dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN 11 ÜST DÜZEY POZİSYON

Chief Sustainability Officer: Sürdürülebilirlik başkanı, şirketin çevreye yönelik programlarından görevli oluyor.
Chief Growth Officer: Büyüme direktörü, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda yurtdışı ve yurtiçi büyümesinde rol oynuyor.
Chief Transformation Officer: Dönüşüm direktörü, rolü alan kişi taleplerinden pazar dinamiklerine kadar devamlı değişen dünyaya ahenk için çabalıyor.
Chief Analytics Officer: Analitik direktörü, şirketlerin içindeki verilerin analizinden sorumlu üst düzey yönetici.
Chief Digital Officer/Chief Digital Transformation Officer: Dijital dönüşüm direktörü, dönüşüm direktöründen değişik olarak dijital dönüşümü yönetmekten sorumlu.
Chief People Officer: Daha kapsayıcı insan kaynakları rolünü üstüne alıyor.
Chief Wellness Officer: Çalışanların toplumsal, ruhsal ve fizyolojik olarak kendisini iyi hissetmesini sağlayacak uygulamalardan görevli.
Chief Learning Officer: Öğrenme direktörü, çalışanlara yönelik eğitim programları şeklinde alanlardan görevli olarak görev yapıyor.
Chief Diversity & Inclusion Officer/Chief Inclusion Officer: İşyerinde her türlü ayrımcılığı ele alarak şirket kültürünü buna göre kurgulayacak uygulamalar geliştiriyor.
Chief Customer Experience Officer: Müşteri deneyimi direktörlüğü tüm departmanlarla iş birliği arasında müşterilerin alışveriş deneyimlerini en iyi hale getirmeye çalışıyor.
Chief Purpose Officer: Pandemiyle daha da öne çıkan anlam arayışı şirketleri de etkiliyor. Şirketlerin topluma katkı sağlamasına ve anlamlı gaye edinmesini hedefliyor.

 

Book of Ra