Tarımsal girdi fiyat endeksi senelik yüzde 133,4 arttı - 2022

Tarımsal girdi fiyat endeksi senelik yüzde 133,4 arttı – 2022Tarım-GFE’de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bundan önceki aya nazaran %1,31, bundan önceki senenin Aralık ayına bakılırsa %83,43, bir önceki senenin aynı ayına gore %133,41 ve on iki aylık ortalamalara gore %79,72 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %6,44 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına nazaran bakılırsa tarımsal yatırıma katkı elde eden mal ve hizmet endeksinde %82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %141,75 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye nazaran 7 alt grup daha düşük, 4 alt öbek daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırayla, %33,90 ile veteriner masrafları ve %51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna mukabil, senelik artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırayla, %234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye bakılırsa 3 alt öbek daha düşük, 8 alt öbek daha yüksek değişim gösterdi
 
Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,22 ile hayvan yemi ve %1,50 ile makine bakım harcamaları oldu. Buna mukabil, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,57 ile malzemeler ve %6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya gore azalış yayınlayan alt gruplar ise %4,72 ile enerji ve yağlar ve %0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

 

 

 

tuik.Gov.Tr

Book of Ra