Orta Vadeli Program yayımlandı - 2022

Orta Vadeli Program yayımlandı – 2022 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Orta Vadeli Program’ı (2023-2025) deklare etti. Bakanlığın hesaplamalarına gore TÜFE senelik artış payı 2022 sene sonunda 65,0 seviyesine gerileyecek. Açıklamaya bakılırsa istihdam artacak, işsizlik azalacak.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2023-2025) belirtildi. Programda 2022 yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hedefi yüzde 65 olarak öngörülürken 2025 TÜFE hedefi ise yüzde 9,9 olarak yer aldı. Programda istihdamın senelik 890 bin kişi artarak işsizlik oranının gerileyeceği, işsizlik oranının 2025’te yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, politika ve tedbirler kapsamında Türk Lirası’nın cazibesinin artırılması, mevduat içerisindeki payının yükseltilmesi için teşviklerin uygulanacağı da açıkladı. Açıklamaya bakılırsa 2022 sene sonu gelişme hedefi ise yüzde 5.

 

 

Finansal risklerin anlaşılması için finansal okuryazarlık artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın almış olduğu tedbirler arasında finansal piyasalardaki risklerin anlaşılması amacıyla finansal eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve finansal okuryazarlık seviyesi artırılması da var. Bakanlık tutanağının siyaset ve tedbirler başlığında açıklanan maddeler şöyle:

 

Dijital Türk Lirası

 

“1. Finansal aracılık işlemlerinin Türk lirasının cazibesinin artırılmasına yönelik politikalarla uyumlu halde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

 

 1. Türk lirası cinsinden mevduatın toplam içindeki payının yükseltilmesini teminen teşvik mekanizmaları uygulamaya konulacaktır. 3. Ödemeler alanında Açık Bankacılık ve Kamu Ödeme Geçidi projeleri 2023 senesinde devreye alınacak ve FAST ile TR Karekodlu Ödemelerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

 

 1. Kartlı ödemelerde yerli ve milli kart şeması TROY’un kullanımının yaygınlığı artırılacaktır.

 

 1. Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesinin birinci ve ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, ödemeler için Dijital Türk Lirasının kullanım testlerine başlanacaktır.

 

Yastık altı altınlar ve YUVAM

 1. Yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik FATSİ (Altın Cinsi Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması) uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.
 2. Ülke ekonomisine kaynak sağlayan YUVAM hesabı uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.
 3. Finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine müsait denetleyici teknolojiler odaklı yeni kontrol uygulama ve yöntemleri hayata geçirilecektir. 9. Basel Komitesi’nin 2023 yılı başlangıcında uygulamaya koymayı düşündüğü Basel III Final düzenlemesine ahenk sağlanması için bankacılık mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacak ve AB’ye paralel olarak 2025 yılında tam uygulamaya geçilecektir.

 

Katılım finans sisteminin kurumsallaşması

 1. Katılım finans sisteminin standartlar, derecelendirme, lisanslama ve uyuşmazlıkların çözümüne yönelik alanlarda kurumsallaşması güçlendirilecek ve kuvvetli bir mevzuat altyapısına sahip olması sağlanacaktır.
 2. Sermaye piyasaları ve yatırımcı tabanı genişletilerek katılım finans sektöründeki gelişimi de destekleyen yeni ürün, hizmet ve piyasalar geliştirilecektir. 12. Borsa İstanbul bünyesinde kira sertifikaları, katılım esaslı hisse senetleri ve katılım esaslı öteki menkul kıymetler benzer biçimde katılım kapital piyasası mamüllerinden münhasıran endeksler oluşturulacaktır.
 3. Finansal teknoloji alanında uzun vadeli strateji açıklanacak, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar ile girişimciler için Türkiye Fintek Rehberi hazırlanacaktır. 14. Finans sektörünün hızla dijitalleşmesiyle açığa çıkan malumat güvenliği, kişisel verilerin korunması ve finansal tüketicilerin bilinçlendirilmesi ihtiyacına yönelik emek harcamalar desteklenecek, kurumsal kapasite güçlendirilecek ve siber dolandırıcılıkla faal savaşım edilmesine devam edilecektir.

 

Kripto varlık alım satım platformları

 

 1. Finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi ve finans sektöründe dijitalleşmede öncü ülkeler içinde olma hedefine müsait olarak malumat sistemlerine ait mevzuat güncellenmeye devam edilecektir.

 

 1. Finans ekosistemine destek hizmeti veren eleştiri finansal teknoloji firmaları da denetim ve yaptırım kapsamına alınacaktır.

 

 1. Kripto varlık alım satım platformları tertip kapsamına alınacaktır.

 

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı

 

 1. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında rehberler hazırlanacaktır.

 

 1. Sürdürülebilirlik raporlama ilkelerinin uluslararası gelişmelere uyumlu olarak güncellenmesi, kurumsal yatırımcıların görevli yatırım yaklaşımlarıyla sürdürülebilirlik danışmanlığı veren şirketlerin düzenlenmesi ve iklim risklerinin tanımlanarak gözetim uygulamalarına entegre edilmesine yönelik strateji geliştirme ve tertip emekleri yürütülecektir.

 

 1. Doğal afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlarımızı korumak ve kamu yükünü hafifletmek için bütüncül bir afet sigortası ürünü olarak tasarlanan Zorunlu Afet Sigortası mesken sahiplerine sunulmaya başlanacaktır.

 

 1. Finansal ürün ve hizmetler konusundaki farkındalığın artırılması, finansal piyasalardaki risklerin anlaşılması amacıyla halen yürütülmekte olan finansal eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak ve finansal okuryazarlık seviyesi artırılacaktır.

 

 1. Ülkemizde sigortalılık oranının ve katılımcı sayısının ehil düzeye yetişmesi, sigortacılık ve hususi emeklilik sektörünün derinleşmesi ve tabana yayılması amacıyla bireysel sigorta ve özel emeklilik branşlarında ürün çeşitliliğinin artmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecektir.
 2. Otomatik katılım sistemi diğer emeklilik sistemleri ile beraber bütüncül bir biçimde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tutum ve özel emeklilik sistemine dönüştürülecektir.”

 

 

Kaynak:  Medyascope, analiz pişiyor

 

Book of Ra