Nükleer kavga büyüyor: İçtaş’tan Akkuyu A.Ş.’ye yanıt geldi - 2022

Nükleer kavga büyüyor: İçtaş’tan Akkuyu A.Ş.’ye yanıt geldi – 2022Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projenin ana yüklenicisinin değiştirilmesinin arkasından sahada çalışan tüm Türk şirketleriyle kontrat imzalanmaya başlandığını açıkladı. IC İçtaş ise fesih kararının fiilen ve hukuken yürürlüğe konulmasının olası olmadığını belirterek, açıklamaya tepki gösterdi.

Zoteeva, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı geçindiren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaat sahasından yayınladığı video mesajında, projede ana yüklenici olarak görev meydana getiren Titan 2-IC İçtaş Anonim Şirketi’ni değiştirmeye karar verdiklerini, şirketle olan sözleşmenin 26 Temmuz’da feshedildiğini anlatım etti. Projede ana yüklenici olarak TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzaladıklarını aktaran Zoteeva, yüklenicinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına gore kurulan bir Türk şirketi bulunduğunu anlatım etti.

‘TAŞERONLARLA SÖZLEŞMELER İMZALANIYOR’

Zoteeva, değişimin ardından sahadaki Türk şirketleriyle kontrat imzalamaya başladıklarını bildirerek, şu değerlendirmede bulunmuş oldu: “Sahada çalışan Türk yüklenicilerimiz dahil olmak suretiyle mevcut bütün Türk taşeronlarımızın sözleşmeleri, şu an itibarıyla ya tekrar imzalanmış yahut en yakın zamanda yeniden imzalanacaktır. Projedeki bütün Türk taşeronlarımızla görüştük ve tüm bunlar de bizimle emek harcamayı kabul etti. Şu andan itibaren daha yoğun çalışmamız gerekecek. Türk yüklenici şirketlerimizle uzun süredir, güvene dayalı doğru bir ilişki sürdürüyoruz. Ben tüm taşeronlarımıza yürekten inanıyorum ve onları her vakit gönülden destekliyorum.”

‘İLK ÜNİTE 2023’TE TAMAMLANACAK’

Proje inşaatında kendileri için en önemli şeyin insanoğlu bulunduğunu özetleyen Zoteeva, “Sahada çalışan bütün emek harcama arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve onlara karşı yükümlülüklerin koşulsuz olarak yerine getirilmesi bizim teminatımız altındadır. Onların haklarının asla zarar görmemesi ve korunması konusunun her vakit takibinde olacağız” ifadesini kullandı.

Zoteeva, santralin ilk ünitesinin önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirterek, “Hedefimize, sahada çalışan ve büyük çoğunluğunun kısaca yüzde 80’inin Türk vatandaşı olduğu geniş Türk-Rus ekibimizin ortak çabalarıyla ulaşacağımıza inanıyoruz. Başaracağız ve Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini 2023 senesinde tamamlayacağız” mesajını paylaştı.

IC İÇTAŞ: FESİH GİRİŞİMİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KANUNLARA AYKIRI

IC İçtaş İnşaat A.Ş ise Akkuyu Nükleer A.Ş. Tarafından yapılan fesihin hukuken geçersiz olduğunu belirtti. Bir oldu-sona erdi durumu yaratılmak istendiği vurgulanan açıklamada, fesih girişiminin fiilen ve hukuken uygulanmasının mümkün olmadığı savunuldu.

IC İçtaş İnşaat A.Ş.’den mevzuya ilişik meydana getirilen izahat şöyleki:

“Akkuyu Nükleer A.Ş. Tarafınca 29.07.2022 ve 30.07.2022 tarihlerinde meydana getirilen basın açıklamalarında sırasıyla ‘Akkuyu NGS projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedildiği’ belirtilmiş ve ‘Akkuyu Nükleer tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye’de tüzel kişiliği olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalanmıştır’ denilerek halkoyu yanıltılmaya, bir oldu sonlandı yaratılmaya çalışılmıştır.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Tarafınca yürütülen bu fesih girişimi hem sözleşmenin tabi olduğu uluslararası hukuka hem de söz konusu şirketlerin tabi olduğu Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’na açıkça aykırıdır. Bu doğrultuda hukuken geçersiz olan bu faaliyetler neticesinde kamuoyunu yine bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle tekrar belirtmek isteriz ki bütün Mühendislik, Tedarik ve İnşaat işlerinin (EPC) tek bir Rus şirketine hileli, hukuk tanımaz bir şekilde verilmesi; Proje’nin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını bir oldu bittiye getirerek bitirmeye, projenin yönetim kadrolarında yer alan 3000’e yakın Türk personeli ve bu kadronun yönetiminde çalışan %93’ü Türk 25000 benlik çalışan kadromuzu tasfiye ederek Türk şirketlerini ancak standart inşaat işleri meydana getiren alt taşeron seviyesine indirgemeye çalışmaktır.

Akkuyu Nükleer A.Ş tarafınca meydana getirilen basın açıklamalarında yer alan hususlar hakikatı yansıtmamakta ve kamuoyunda proje alanında her şey yolunda algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Akkuyu A.Ş.’nin hukuksuz fesih bildirimi kapsamında verdiği talimat çerçevesinde sahadaki işler durdurulmuş, on binlerce çalışanımız mağdur edilmemeleri adına ücretli izne gönderilmiştir. Belirtilenin aksine, teknik güvenliği gerektiren yapıların korunmasına ilişkin işler kapsamında son aşama sınırlı bir emek verme yürütülmektedir. Esasen fesih bildirimi ile beraber sahada hukuken emek verme şartları ortadan kalkmış olup, sigortalar geçersiz hale gelmiş, işverenin yetkili personelimizin sahaya girişini engellemesi sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği şartları ortadan kalkmıştır.

‘FESİH GİRİŞİMİ KANUNLARA AYKIRI VE GEÇERSİZ’

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında şirketimiz IC İçtaş İnşaat A.Ş.’nin, Rus Titan-2 şirketiyle (Rosatom ortaklı) %50-50 eşit oranda hissedar olduğu T2-IC Ortak Girişim A.Ş. Proje işvereni Akkuyu Nükleer A.Ş. Ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi’ni 22.07.2019 tarihinde imzalamıştır. Lakin kamuoyuna duyurulan fesih girişimi bildirisinde yalnızca şirketimiz IC İçtaş İnşaat’ın sözleşmesinin tek taraflı olarak sona erdirildiği belirtilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere IC İçtaş İnşaat, Akkuyu Nükleer A.Ş ile doğrudan hiçbir sözleşmenin tarafı olmayıp, Rus TİTAN-2 şirketi ile beraber kurulmuş olan T2-IC Ortak Girişim A.Ş’nin, TİTAN-2 ile birlikte eşit hak ve yükümlülüğe haiz yüzde 50 hissedarı konumundadır. Projede bütün işler her seviyede eşit hak ve sorumlulukta ortak olarak yürütülmektedir.

Akkuyu Nükleer A.Ş., bir taraftan T2-IC Ortak Girişim A.Ş.’nin sözleşmesinin feshi girişimini bu çapta bir projeye nazaran son derece yüzeysel ve hukuk yönünden kabul edilemez gerekçelere dayandırmak isterken; öteki yandan bu ortak girişimde IC İçtaş İnşaat ile eşit yönetim hakkına ve sorumluluğuna haiz Rus TİTAN-2 şirketinin alt şirketleri aracılığı ile direkt ve dolaylı olarak yüzde yüz hissedarı olduğu merkezi Rusya’da bulunan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile yeni sözleşme imzalamıştır. Bu büyüklükte bir Proje’nin Ana Yüklenicisi olarak sözleşme imzalanan şirketin herhangi bir iş bitirme yeterliliği olmayan bir “Limited Şirket” olması da meydana getirilen işlemdeki oldu sonlandı yaratma çabasını açıkça göstermektedir.

TSM firması ile Akkuyu arasındaki bu kontrat hem yerleşik hukuka bununla birlikte IC İçtaş İnşaat ile Rus TİTAN-2 şirketi arasında imzalı hissedarlar sözleşmesinde yer edinen münhasırlık hükümleri içeren sözleşmeye açıkça aykırıdır.

Bütün bunlara ilave olarak T2-IC Ortak Girişim A.Ş ile Akkuyu Nükleer A.Ş. Içinde imzalı sözleşme arasında bağlayıcı hüküm olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayı ile kanunlaşan, 06.10.2010 tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imza edilmiş olan Milletlerarası Andlaşma’nın 5.5. Maddesi gereklerine aykırı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muvafakati alınmadan ve oldu bittiye getirilerek yapılmak istenen bu fesih girişimi açıkça kanunlara, sözleşmeye aykırı, hileli ve geçersiz bir işlemdir.

‘ FESİH GİRİŞİMİNİN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Mevcut kontrat kapsamında halen geçerli olan ve birçok ticari, hukuki ve teknik boyutuyla mutabık kalınmamış ve mahsuplaşılmamış 100’e yakın alt sözleşme, 1000’e yakın araç-gereç ve tedarik sözleşmesi bulunmaktadır. Bu işlemler mahkeme gözetimindeki tespit davaları ile tüm boyutlarıyla tamamlanmadan durdurulan işlerin hiçbiri TSM’ye yada başka şirketlere devredilemez.

Duvar

Book of Ra