Merkez Bankası ürem kararını deklare etti! - 2022

Merkez Bankası ürem kararını deklare etti! – 2022Merkez Bankası faizi 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e indirdi. Cumhurbaşkanı, yüzde 83’ü aşan resmi enflasyona rağmen sene sonuna kadar faizin tek haneye indirilmesi talimatı vermişti.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), siyaset faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e indirdi.

Kararın peşinden meydana getirilen PPK açıklamasında “Kurul, siyaset faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden görüşmede da benzer bir adım atıldıktan sonrasında ürem indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” denildi ve kasım toplantısında da tenzilat kararı aldıktan sonrasında faizde frene basma mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ayki ürem indirimi kararının ardından yapmış olduğu açıklamada “Yıl sonunda temennim tek hanelere indirmeliyiz” demişti.

Erdoğan’ın açıklaması sebebiyle piyasa beklentisi de yüksek enflasyona karşın bugünkü toplantıda ürem indirimlerinin devam edeceği yönündeydi. Piyasa beklentisi 100 baz puanlık indirim olacağı yönündeydi.

TCMB son bir yılda siyaset faizini yüzde 19’dan yüzde 11’e indirirken, resmi tüketici enflasyonu yüzde 19’dan yüzde 83’e terfi etti. Bu dönemde dolar/TL de 8,30’dan 18,60’a terfi etti.

PPK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirilmesine karar vermiştir.

Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üstündeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’nin geliştirdiği stratejik özellikte çözüm araçları sayesinde temel besin başta olmak suretiyle bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve internasyonal finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji tutarları ve arz-istek uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafınca geliştirilen yeni destekleyici tatbik ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.

2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırı olan olan etkileri yakından takip edilmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha müspet seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında gelişme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin oranı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari balans üstündeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin gelişme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun biçimde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde bariz halde oluşturulan politika-kredi faizi makasının duyuru edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği balans yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve endirekt tesirleri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, küresel enerji, besin ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu kuvvetli negatif arz şokları müessir olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının tekrar tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Azalan dış talebin toplam istek koşulları ve üretim üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde endüstri üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir halde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi revizyon süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, güvence ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi kanalıyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü arasında yayımlanacaktır.

 

 

 

sozcu.Com.Tr

Book of Ra