Kiracıların yalnızca yüzde 7’si kirasını zorluk çekmeden ödüyor! - 2022

Kiracıların yalnızca yüzde 7’si kirasını zorluk çekmeden ödüyor! – 2022Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy, Türkiye’deki barınma krizi ve fahiş kira artışları mevzusunda son icra ettikleri anketin neticelerini deklare etti.

Aksoy, Cumhuriyet gazetesi için yazıya döktüğü değerlendirmeye göre, iktidarın kira zammına getirdiği yüzde 25’lik üst sınıra uyulduğunu ifade edenlerin oranı ancak yüzde 10,8. Kirasını öderken zorlanmadığını anlatım edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 7,1.

Ankette, kirasını öderken oldukça zorlandığını söyleyenlerin payı yüzde 47.5 olarak ölçüldü. Zorlandığını söyleyenler de yüzde 20.4 çıktı. Kirada oturanların yalnızca yüzde 7,1’i kirasını öderken zorlanmadığını ifade etti. Bu oran AKP seçmeninde yüzde 14,7, MHP seçmeninde ise yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

Aksoy, kira artışlarının 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yasal olarak yüzde 25 ile sınırlandırılması mevzusunda da şu ifadeleri kullandı:

“Peki bu vaziyet ne netice yarattı derseniz, en temel sonucu şu ki ,ev sahiplerinin önemli bir bölümü düzen öncesi kiracıları ile pazarlık ederken, şimdi direkt tahliye etmesini istek ediyor. Gelin konuya bir de kiracıların bakış açısından bakalım; “Hükümet tarafından yapılan son düzenlemede TÜFE’den bağımsız olarak konut kirasında artış payı 1 Temmuz 2023 evveliyatına kadar %25 ile sınırlandırılmıştır. Sizi ve yakın çevrenizi düşündüğünüzde ev sahipleri bu düzenlemeye ne aşama uymaktadır?” diye sorduk. Yanıtları aşağıdaki şeklinde: Yasal düzenlemeye uyulduğunu anlatım edenlerin payı sadece yüzde 10,8.

Kiracıların önemli bir kısmı tutum yapamayacak kadar düşük gelirlilerden, hayata yeni başlamış olan gençlerden doğar. Verilen yanıtlardan da anlaşıldığı suretiyle kiracıların barınma hakkı, piyasanın ceberrüt koşullarına veya ev sahiplerinin vicdanına bırakılmış durumda. Ülkenin nitelikli mesleklere mensup yurttaşları da dahil herkes en temel haklarından, barınma hakkından yoksun kalmakla karşı karşıya. Ülkenin hangi karışına baksa betonu ve şehir rantını gören iktidarın, ülkeyi, ülkenin insanını getirmiş olduğu yer burası. Kuruluş amacından kopmuş TOKİ, lüks konut projelerine ortak olup Körfez ülkelerinin vatandaşlarına satılacak lüks konutlar üretirken, ülkenin yurttaşları ya fahiş kiralar ödüyor veya ev sahiplerinin çık tehditlerine maruz kalıyor.”

Book of Ra