İşsizlik oranı yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti - 2022

İşsizlik oranı yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti – 2022Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına bakılırsa; 15 ve daha yukarı yaşlarındaki kişilerde işi olmayan sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bundan önceki aya göre 100 bin şahıs azalarak 3 milyon 312 bin şahıs oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam payı %47,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam payı ise 0,5 puanlık artış ile %47,9 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken hanımlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma payı %53,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya nazaran 266 bin şahıs artarak 34 milyon 326 bin şahıs, işgücüne katılma payı ise 0,4 puanlık artış ile %53,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma payı erkeklerde %71,2, hanımlarda ise %35,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik payı %18,0 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik payı bir önceki aya nazaran 0,8 puanlık azalış ile %18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik payı; erkeklerde %15,2, hanımlarda ise %23,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık yaklaşık fiili emek harcama süresi 44,1 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık yaklaşık fiili emek harcama süresi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya bakılırsa 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %19,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya bakılırsa 2,6 puan azalarak %19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik payı %16,4 olarak tahmin edildi.

 

 

 

 

tuik.Gov.Tr

Book of Ra