Dr. Fulya Gürbüz’den Ekonomi Gündemi; ‘Dış tecim, enflasyon, GSYH, imalat-hizmet PMI ve SAMEKS endeksleri…’ - 2022

Dr. Fulya Gürbüz’den Ekonomi Gündemi; ‘Dış tecim, enflasyon, GSYH, imalat-hizmet PMI ve SAMEKS endeksleri…’ – 202229 Ağustos – 2 Eylül haftasında, Ağustos ayına ilişkin olarak Türkiye ekonomik güven endeksinde ve ihracatta artış, imalat sektörü PMI endeksinde zayıflığın sürme ihtimali var. Temmuz ayında yavaşlayan döviz kuru artışına paralel olarak Temmuz ayı hizmet üretici fiyat enflasyonunda yavaşlama görebiliriz.

Ağustos ayı küresel ve Türkiye imalat ve hizmet sektörleri PMI endeksleri küresel ekonomideki yavaşlamanın devamlılığına ilişkin önemli bir gösterge olacak. Öte taraftan Türkiye’de GSYH’nin 2022 yılı ikinci çeyreğinde iç ve dış talebin yardımıyla bir önceki çeyreğe gore artma ihtimali yüksek.

29 AĞUSTOS 2022, PAZARTESİ

AĞUSTOS AYI EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ – TÜİK

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında aylık %0,2 düşüşle 93,4 seviyesine gerilemişti. Ağustos ayında bundan önceki aya göre hizmet sektörü itimat endeksinin %1,3, gerçek kesim güven endeksinin %1, perakende tecim itimat endeksinin %0,4 düşmesine mukabil tüketici itimat endeksinin önceki aya göre %6,1, inşaat sektörü güven endeksinin %1,5 artış kaydetmesi ekonomik güven endeksinin yükselmesinde etken olacaktır. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ait iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: TÜİK

31 AĞUSTOS 2022, ÇARŞAMBA

AĞUSTOS AYI SAMEKS HİZMET VE SANAYİ ENDEKSLERİ – MÜSİAD

2022 yılı Temmuz ayında hizmet ve endüstri sektörlerinden oluşan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, aylık 1,1 puan artışla 54,6 değerine yükselmişti. Alt endeksler olarak Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık 3,8 puan artışla 55,3 seviyesine yükselmiş, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise aylık 5,2 puan azalışla 52,7 seviyesine gerilemişti. Endeksin 50 üzerindeki değerler sektörde bir önceki aya nazaran büyümeyi, altındaki değerler ise daralmayı gösteriyor.

Kaynak: MÜSİAD

TEMMUZ AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ – TÜİK

Her ayın başlangıcında Ticaret Bakanlığı bundan önceki ayın dış ticaret verilerini yayınlamaktadır. 3 Ağustos tarihindeki basın duyurusunda ihracatın Temmuz ayında aylık %21 düşüşle 18,6 milyar dolara, ithalatın ise aylık %8 düşüşle 29,1 milyar dolara gerilediğini okumuştuk. Böylece Haziran ayında 8,2 milyar dolar açık veren dış tecim dengesi Temmuz ayında 10,6 milyar dolar aleni vermiş oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise toplam 144,4 milyar dolarlık ihracat, 206,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Geçen hafta açıklanan gezim istatistikleri net turizm gelirlerinin Haziran ayındaki 3,2 milyar dolardan Temmuz ayında 4 milyar doların üzerine çıkabileceğine işaret etti. Temmuz ayında artan net gezim gelirlerine rağmen dış ticaret açığındaki artış dikkate alındığında,  Haziran ayında 3,5 milyar dolar seviyesinde olan cari işlemler açığının Temmuz ayında 5,0 milyar doların üzerine çıkması, dolayısıyla da son 12-aylık cari işlemler açığı toplamının 37 milyar doların üstüne çıkması beklenebilir. Ticaret Bakanlığı, 2 Eylül Cuma günü Ağustos ayı dış tecim verilerini açıklayacak.

Kaynak: TÜİK

TEMMUZ AYI HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (H-ÜFE) – TÜİK

H-ÜFE Haziran 2022’de aylık %7,34, senelik %91,27 artış kaydetmişti. Bir önceki aya gore döviz kurundaki artışın Temmuz ayında yavaşlaması aylık H-ÜFE artışında da yavaşlama getirebilir.

Kaynak: TÜİK

2022 YILI İKİNCİ ÇEYREK GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) VERİLERİ – TÜİK

2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki senenin aynı çeyreğine bakılırsa %7,3, bundan önceki çeyreğe göre %1,2 artış kaydetmişti. Aynı dönemde endüstri üretimi bundan önceki çeyreğe nazaran %2,2 artmış, perakende satışlar %2,1 düşmüş, ihracat %5,2 düşmüş, ithalat %9,0 artış kaydetmişti. 2022 yılı ikinci çeyrek öncü göstergelerine gore endüstri üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe gore %1,1, perakende satışlar %4,2, ihracat %8,5, ithalat %3,5 artış kaydetmiştir. Söz konusu gelişmeler 2022 yılı ikinci çeyreğinde GSYH’nin 2022 yılı ilk çeyreğine bakılırsa artış göreceğimize işaret ediyor. Üçüncü çeyrek öncü göstergeleri GSYH’de yavaşlama sinyalleri veriyor.

Kaynak: Turkey Data Monitor

1 EYLÜL 2022, PERŞEMBE

AĞUSTOS AYI KÜRESEL İMALAT SEKTÖRLERİ PMI VERİLERİ – S&P GLOBAL

(https://www.Pmi.Spglobal.Com/Public/Release/PressReleases?Language=en)

23 Ağustos tarihinde S&P Global öncü verilerine bakılırsa imalat sektörlerinin Ağustos ayında önceki aya gore Amerika’de ve Avustralya’da yavaşlayarak da olsa büyüdüğünü; Avrupa, İngiltere ve Japonya’da ise önceki aya nazaran daraldığını gördük. Hizmet sektörleri ise Ağustos ayında önceki aya gore ABD’de, Almanya’da, Avustralya’da, Japonya’da daraldı; Euro Bölgesinde, Fransa’da ve İngiltere’de yavaşlayarak da olsa büyüdü. Girdi maliyetleri ve çıktı fiyatlarındaki artışın Ağustos ayında da sürmesi küresel hizmet ve mal talebinin hem yurt içi bununla beraber ihracat talebini olumsuz etkilemeye devam etti. Öncü ülkelerdeki söz konusu öncü gelişmelerin 1 Eylül’de açıklanacak küresel verilere benzer şekilde yansıyacağına şahit olacağız.

Kaynak: J.P. Morgan, S&P Global

AĞUSTOS AYI TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜ PMI VERİLERİ – S&P GLOBAL, İSO

İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global’den elde edilmiş verilere nazaran Temmuz 2022’de imalat sektörü PMI endeksi aylık 1,2 puan düşüşle 46,9 seviyesine gerileyerek sektör üst üste beş ay daralma kaydetmişti. Endeksin 50 altındaki değerler sektörün önceki aya gore daraldığını, üstündeki değerler büyüdüğünü göstermektedir. Ağustos ayı öncü verileri (RKGE, kapasite kullanımı, güven endeksleri) yurt içi ve ihracat siparişlerinin önceki aya bakılırsa arttığına, dayanıklı tüketim malı üretiminde artışa, ara malı üretiminde yavaşlamaya, perakende ticaret hacmi artışında yavaşlamaya, stoklarda hafifçe gerilemeye, yatırım masrafında yavaşlamaya işaret etti. Küresel imalat sektörü üretiminin ve ihracat performansının düşmüş olduğu Ağustos ayında Türkiye’nin üretim miktarında kısmen de olsa artış sinyalleri aldık.

Kaynak: İSO, S&P Global

HAFTALIK PARA VE BANKA VERİLERİ (26 AĞUSTOS) – BDDK, TCMB

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye devam etmiş olduğu 19 Ağustos ile nihayetlenen haftada piyasadaki likiditeyi gösteren parasal göstergeler (M1, M2, M3) önceki haftaya gore hafifçe arttı. TL cinsel mevduat faizleri yaklaşık %16-19 aralığına geriledi, TL cinsel kredi faiz oranları %18-35 seviyesinde yatay kaldı. TL mevduat hacmi önceki haftaya gore %3,3 oranında artarken, TL kredi kütlesi haftalık %1,1 artış kaydetti. Yabancı para kredi kütlesi ise haftalık %1,4 düşüşle 138,2 milyar dolar oldu. Gerçek kişilerin döviz mevduatları (DTH) 130,8 milyar dolar ile önceki haftaya göre 1,1 milyar dolar azaldı, tüzel kişilerin 83,0 milyar dolar ile önceki haftaya gore 2,2 milyar dolar düştü, böylece bankacılık dışı yurt içi döviz mevduatları haftalık 3,3 milyar dolar düşüşle 213,9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı döviz mevduatları 27,7 milyar dolar ile önceki haftaya gore 0,3 milyar dolar arttı. Bankacılık sistemi yabancı para net genel pozisyonu önceki haftaya bakılırsa 0,9 milyar dolar azalarak 3,9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankasında tutulan internasyonal rezervler 112,2 milyar dolar ile önceki haftaya gore 1,5 milyar dolar geriledi; altın rezervleri 40,8 milyar dolar ile önceki haftaya bakılırsa 0,4 milyar dolar düştü, brüt döviz rezervleri 71,5 milyar dolar ile önceki haftaya göre1,1 milyar dolar azaldı. Merkez Bankasının net rezerv açığı önceki haftaya nazaran 0,9 milyar dolar düşüşle 53,6 milyar dolara geriledi. Yurt haricinde yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stokları toplamı 20,3 milyar dolar ile bundan önceki haftaya gore 1,3 milyar dolar arttı. Yurt dışı yerleşikler pay senetlerinde 366 milyon dolarlık net alım, DİBS’te 10 milyon dolarlık net satış yapmış oldu, böylece yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler pay senetlerinde 2,8 milyar dolarlık, DİBS’te 2,1 milyar dolarlık net satış gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Turkey Data Monitor

2 EYLÜL 2022, CUMA

AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ – TİCARET BAKANLIĞI

Ağustos ayı öncü verileri önceki aya gore ihracat ve yurt içi siparişlerde artışa işaret ediyor (RKGE, perakende ticaret itimat endeksi, kapasite kullanımı). Siparişlerdeki artışın ithalata yansıyıp yansımadığını izleyeceğiz.

Kaynak: TÜİK

AĞUSTOS AYI Amerika İŞGÜCÜ VERİLERİ – U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

Temmuz ayında Amerika’de işsizlik payı %3,5 seviyesine gerilemiş, ortalama saatlik hasılatlar senelik %5,2 artış kaydetmişti. Fed bilançosu Mayıs-Temmuz döneminde hafifçe de olsa azalma eğilimindeyken, TÜFE Temmuz ayında yıllık %8,5 artış ile önceki aya bakılırsa yavaşlama kaydetti. Amerika Merkez Bankası (Fed) para politikasında çekirdek (besin ve enerji hariç) kişisel tüketim masraflarındaki (PCE) eğilimi dikkate alıyor. Haziran ayında %6,8 olan senelik çekirdek PCE enflasyonu Temmuz ayında %6,3 seviyesine geriledi. Fed’in 21 Eylül tarihindeki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı yapması umut ediliyor. Son tartışmalar Fed’in agresif artırımlardan daha yumuşak bir seyre geçip geçmeyeceği yönündeydi ancak Ağustos ayı Amerika imalat ve hizmet sektörleri PMI verileri girdi maliyetleri ve çıktı fiyatlarındaki artışın yavaşlasa bile yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekiyor. PMI verilerinde dikkat çeken nokta ise enflasyonda hafifçe yumuşama bulunmasına rağmen yüksek fiyatların hem yurt içi bununla birlikte ihracat talebindeki zayıflamayı durduramaması. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole zirvesinde yapmış olduğu konuşmasında Eylül ayındaki görüşmede faiz artırımının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söylemiş oldu.

Kaynak: Turkey Data Monitor

Dr. Fulya Gürbüz

 


 

İLGİLİ HABERDr. Fulya Gürbüz'den Ekonomi Gündemi; 'İşsizlik, sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro, Fed Bej Kitap raporu...'Dr. Fulya Gürbüz’den Ekonomi Gündemi; ‘İşsizlik, sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro, Fed Bej Kitap tutanağı…’

 

Book of Ra