Dış tecim açığı yüzde 161 artışla 11,2 milyar doları aştı - 2022

Dış tecim açığı yüzde 161 artışla 11,2 milyar doları aştı – 2022Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) bakılırsa Türkiye’nin ihracatı ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolar, ithalatı da yüzde 40,8 yükselişle 32 milyar 618 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 161,8 artışla 11 milyar 277 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni belirtildi.

Buna nazaran, GTS verileri dikkate alındığında, ihracat ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolara çıktı. Bu sayı, bütün zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 40,8 artarak 32 milyar 618 milyon dolara terfi etti.

Dış tecim hacmi yüzde 28,4 artışla 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 161,8 artışla 11 milyar 277 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,9 puan azalarak yüzde 82,7’ye geriledi.

Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülkeler, 1 milyar 662 milyon dolarla Almanya (yüzde 5,9 artış), 1 milyar 480 milyon dolarla Amerika (yüzde 13 artış) ve 1 milyar 258 milyon dolarla Irak (yüzde 34,2 artış) oldu. İhracatta en oldukça paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki oranı yüzde 47,4 olarak gerçekleşti.

Söz mevzusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da 7 milyar 988 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 82 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 3 milyar 314 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına nazaran en çok ihracat yüzde 15,5 artış ve 11 milyar 583 milyon dolarla “ham madde (ara malları)” grubunda yapılırken, bunu yüzde 10,7 artış ve 7 milyar 361 milyon dolarla “tüketim malları” ve yüzde 3,8 artış ve 2 milyar 203 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında ağustos ayı ihracatında imalat sanayisinin oranı yüzde 95, ziraat, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

– İthalat verileri

Ağustosta en fazlaca ithalat meydana getirilen ülkeler 6 milyar 285 milyon dolarla Rusya (yüzde 135 artışla), 4 milyar 148 milyon dolarla Çin (yüzde 46,2 artışla) ve 2 milyar 52 milyon dolarla Almanya (yüzde 17,7 artışla) oldu. İthalatta en fazlaca paya haiz ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki oranı yüzde 60,9 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazlaca ithalat meydana getirilen ülke grupları, 9 milyar 286 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 8 milyar 158 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 7 milyar 789 milyon Avrupa Birliği oldu.

Sektörlere bakılırsa değerlendirildiğinde, ağustos ayı ithalatında imalat sanayinin payı yüzde 72, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 21,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün oranı ise yüzde 4,1 olarak hesaplandı.

Ağustosta BEC sınıflamasına göre en çok ithalat “ham madde (ara malları)” grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 40,8 artışla 25 milyar 944 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 772 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 2 milyar 873 milyon dolarla “tüketim malları” grubu takip etti.

– Ocak-ağustos dönemi

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde geçen senenin aynı dönemine nazaran ihracat yüzde 18,3 artarak 165 milyar 672 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 milyar 127 milyon dolar, dış tecim hacmi de yüzde 30,6 yükselerek 404 milyar 799 milyon dolar oldu.

Söz mevzusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 146,4 artışla 73 milyar 454 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama payı yüzde 69,3 olarak hesaplandı.

Book of Ra