Boğazlardan geçiş tutarı 39 yıl sonra 5 kat artırıldı - 2022

Boğazlardan geçiş tutarı 39 yıl sonra 5 kat artırıldı – 2022Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Türk Boğazları’ndan uğraksız geçen gemilerden alınacak vergi ve harçlara ilişkin ücretlerde esas teşkil eden “Altın Frank”ın kıymeti her sene 1 Temmuz zamanı itibarıyla güncellenecek. 1983 senesinde 1 indirimli Altın Frank değeri “0,8063 ABD doları” iken 7 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak suretiyle “4,08 Amerika doları” olarak güncellendi.

Bakanlıktan meydana getirilen açıklamaya göre, 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tecim gemilerinin Türk Boğazları’nda geçiş serbestisi ilkesi korunmakla birlikte, boğaz geçiş rejimi Türkiye’nin güvenliği dikkate alınarak tekrar düzenlendi.

Türkiye açısından büyük stratejik, siyasal ve ekonomik önemi sahip bir bölgeyi yakından ilgilendiren Montrö Boğazlar Sözleşmesi, imzalandığı tarihten bu yana ayakta kalabilen nadir çok taraflı anlaşmalardan biri olarak uygulanıyor. Türkiye’nin 86 yılı aşkın süredir tam bir tarafsızlık içinde ve titizlikle uyguladığı Sözleşme, Türkiye’nin yanı sıra Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin ve üçüncü ülkelerin tümü için makul ve uygulanabilir bir menfaat dengesi oluşturuyor.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 2’nci maddesi, Türk Boğazları’ndan uğraksız geçecek gemilerden alınacak vergi ve harçları düzenliyor. Buna bakılırsa, Türk Boğazları’ndan uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri olmak suretiyle 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.

Bu ücretlerin hesaplanmasında, 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen “Altın Frank” biriminin esas katılımı gerekiyor.

Ayrıca Sözleşme’nin ekinde “Türk hükümetinin bu vergilerde ve harçlarda kabul edeceği indirimler, bayrak ayrımı gözetilmeksizin uygulanacaktır.” hükmü yer alıyor.

1983 yılından beri ilk fiyat güncellemesi

1983 senesinde Devlet tarafınca alınan bir kararla Türk hükümetine verilen tenzilat yetkisine binaen ücretlerde ortalama yüzde 75’lik bir tenzilat yapılma ve o gün belirlenmiş indirimli “Altın Frank” kıymeti 2022 yılına gelinceye kadar kullanılmıştı.

Aradan geçen vakit zarfında, indirimli “Altın Frank” değerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Türk Boğazları’ndan geçecek gemilerin ödeyeceği sıhhat denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti ücretlerine esas olacak “Altın Frank” değerinin güncellenmesi kararlaştırıldı.

Buna gore, 1983 senesinde 1 indirimli Altın Frank değeri “0,8063 ABD doları” iken 7 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere “4,08 Amerika doları” olarak güncellendi.

Bu suretle, halihazırda uğraksız geçen gemilerden alınmakta olan fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti ücretleri 5 katına çıkarıldı.

Kararla bundan bu şekilde “Altın Frank”ın durağan bırakılmaması ve belirlenen yöntemle her yıl haziran nihayetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz zamanı itibarıyla güncellenmesi kararlaştırıldı.

Book of Ra