Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar - 2022

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar – 2022Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bu iş yerlerinin hangi gün kapalı kalacağı Valiler tarafından belirlenecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya bakılırsa, Bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır başlayan ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan almış olduğu yetkilerle çözmeye devam ediyor.

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve ortalama 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak suretiyle, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara nazaran, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kurumlarının görüşleri alınmak üzere, her ilin kendi dinamikleri arasında valiler tarafınca belirlenecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın değişik günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek müesseselerinin ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.

Ticaret Bakanlığının, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıdıkları olan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine olanak tanındı. Bu sayede zihin ve gövde sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağı ile sosyal bağların kuvvetlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün işletmeler için eşit biçimde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.

Book of Ra