AB Türkiye Raporu: Demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler var - 2022

AB Türkiye Raporu: Demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler var – 2022Avrupa Birliği’nin üye adayı ülkelerin ilerleme süreçlerini değerlendirmek için her sene hazırladığı raporlar yayımlandı. Türkiye raporunda, başta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve güçler ayrılığı konusunda sert eleştiriler var.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birliği katılım periyodu idame eden ülkelerin Kopenhag kriterlerine ve AB müktesebatına ahenk seviyesini ortaya koyan ülke raporlarını açıkladı. Türkiye’ye ilişkin raporda, demokrasi ve insan hakları alanlarında sert eleştiriler var.

Raporda, Türkiye’de demokratik kurumların işleyişinde “ciddi eksiklikler” olduğu vurgusu yapılmış oldu; “Demokratik gerileme, raporlama sürecinde de devam etti. Cumhurbaşkanlığı sistemindeki yapısal eksiklikler devam etti. Avrupa Konseyi’nin ve kuruluşlarının kilit önemdeki tavsiyeleri hâlâ dikkate alınmadı” denildi.

Türkiye’de parlamentonun hükümetten hesap sormak için lüzumlu araçlara sahip olmadığı belirtilen raporda, “Anayasal yapı, yürütme, yasama ve yargı erkleri içinde sağlam ve müessir bir fark olmasını sağlamaksızın, yetkileri cumhurbaşkanlığı seviyesinde merkezileştirmeye devam etti. Etkili bir balans-denetim mekanizmasının yokluğunda, yürütme erkinden demokratik yollarla hesap sorulması seçimlerle sınırlı kalmaya devam ediyor” dendi.

Dışişleri’nden AB’nin Türkiye Raporu’na sert çıkış: Tümüyle reddediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye Raporu’na Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan meydana getirilen izahat şu şekilde:

  • Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye Raporu, AB’nin ülkemize yönelik stratejik gözünden uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kere daha gözler önüne sermektedir. Aday ülke Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edilmiş olduğu ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği bu rapor, AB’nin Türkiye’ye ait yanlı tutumunun bir başka örneğidir.
  • Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısında, ortak sınamalara karşı beraber hareket etmenin ve işbirliğinin önemi ortaya konulmuşken, bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporu’na yansıtılmamış olması esef vericidir.
  • Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB’nin, siyasi sistemimize, bürokrat ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile birtakım hüküm kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz.
Book of Ra